Rockhammars IKs styrelse består under mandatperioden av följande personer

Namn Funktion
Patrik Andersson Ordförande
Gustav Jacobsson Sekreterare
Annika Johansson Ledamot
Tomas Andersson Ledamot
Björn Pettersson Ledamot
Simeon Larsson Ledamot
Malin Hedlund Ledamot
Ulrika Arvidsson Ledamot